Hants FA Logo

Saturday Vase

Sponsored by Child Trophies

Saturday Vase

Round Dates

Round Date
1st Round to 19/10/19 Results
2nd Round TBC to 16/11/19 Results
3rd Round 07/12/19 to 04/01/20 Results
4th Round 04/01/20 to 11/01/20 Results
Quarter-Final 25/01/20 to 01/02/20 Results
Semi-Final 07/03/20 Results
Final 06/10/20 Result